top of page

שירותים

​המשרד עוסק בליווי פרויקטים של עבודות תשתית עירוניות, החל משלב הייזום, דרך שלב התכנון ועד פיקוח מלא וצמוד על ביצוע העבודות.רשימת פרויקטים חלקית:

• שדרוג מכון שאיבה לביוב "המסילה" הרצליה
• הקמת מכון שאיבה לביוב "A3" בעורף נמל אשדוד
• הקמת מכון שאיבה לביוב במסוף הפחם באשדוד
• שדרוג והקמת מכוני שאיבה לביוב ומכון שאיבת מים בקיסריה
• ניהול עבודות התשתית, הסלילה והפיתוח בשכונת "נווה סביון" באור יהודה
• ביצוע תשתיות תת-קרקעיות בשכונות 7, 9, 10 ו-11 בקיסריה
• ניהול עבודות פיתוח ותשתיות לשכונת "נווה דקלים" במערב ראשון לציון

בעז חרובי / office@boazharuvi.com / ת"ד 827 פרדס-חנה כרכור 3710801 / 04-6377797 / 054-2444078 / © כל הזכויות שמורות

bottom of page